Oznamuje se vražda--.

Christie, Agatha; il. Petrželka, Jaroslav
Vyd. 1. Vyšehrad, 1969. 220 s.