Ovzduší mých studentských románů.

Dyk, Viktor
2. vyd. Tiskový odbor Ústř. svazu čsl. studentstva, 1932. 41 s.