Otravy houbami.

Herink, Josef
1. vyd. SZdN, 1958. 127, [1] s.