Otrávený chléb.

Štoll, Ladislav
Pavel Prokop, 1929. 156 - [II] s.