Otokar Březina : mládí a přerod : genese díla.

Fraenkl, Pavel
Melantrich, 1937. 333, iv s.