Otče, kdo jsi? : katecheze o Bohu Otci.

Galot, Jean
Karmelitánské nakladatelství, . 135 s.
Edice: Teologie