Otázky mladých lidí : praktické odpovědi.

watchtower bible and tract society of New York, 1991. 319 s.