Otázky divadla a filmu. III.

ed. Závodský, Artur
Vyd. 1. Universita J.E. Purkyně, 1973. 331 s., xl s. obr. příl
Edice: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta ; 183