Otakar Bystřina a současná doba : česko-slovenské kolokvium, konané ve čtvrtek dne 27. dubna 2006 v Korvínském domě Muzea Komenského v Přerově u příležitosti 145. výročí narození a 75. výročí úmrtí JUDr. Ferdinanda Dostála - Bystřiny.

Region Věrovany, 2006. 369 s.