Osvobozená slova.

Králík, Oldřich; ed. Opelík, Jiří
Vyd. v tomto uspoř. 1. Torst, 1995. 575 s.