Osudy kněze vyobcovaného z církve.

Smetana, Augustin
Volná myšlenka československá, 1926. 159 s.
Edice: Illustrovaná knihovna Volné myšlenky