Osudové okamžiky Československa.

Pacner, Karel
Vyd. 1. Themis, 1997. 719 s.