Osudové lásky Bedřicha Smetany.

Smolka, Jaroslav
Media Bohemica, 1998. 117 s.