Osud slavného domu : rozkvět a pád rožmberského dominia.

Míka, Alois
1. vyd. Růže, 1970. 200 s.