Ostrovy lidojedů.

Stingl, Miloslav; il. Paukert, Josef
Vyd. 2. přeprac. Svoboda, 1979. 253 s.