Ostrovy a oasy.

Knoesl, Bohuslav
Jaroslav Picka, 1947. 49 s.