Osoby a místa v evangeliích : Dějepisný a zeměpisný výklad v abecedním pořádku s mapou Svaté země, Jerusalema a jeho okolí.

Obr, Josef
První vydání. Cyrilo-metodějské knihkupectví Gustava Francla, 1947. 200-[II] s.