Osmašedesátý.

Pithart, Petr
3. vyd. Rozmluvy, 1990. 314 s.