Osm přednášek o Podkarpatské Rusi.

Čes. učení politické, 1925. 113 s., 1 l