Ošetřovatelství I : pro střední zdravotnické školy.

Rozsypalová, Marie; Staňková, Marta
2., dopl. a aktualiz. vyd. Informatorium, 1999. 2 sv