Ošetřovatelství - cvičení : učebnice pro stř. zdravot. školy, stud. obor zdravot. sestra, dětská sestra, ženská sestra, radiologický laborant a asistent hygienické služby.

Rozsypalová, Marie
2. vyd. Avicenum, 1988. 447 s.
Edice: Učebnice pro zdravot. školy