Oscilografická polarografie : polarografie střídavým proudem, její theorie a použití.

Heyrovský, Jaroslav; Forejt, Jindřich
Vyd. 1. Státní nakladatelství technické literatury, 1953. 153 s.