Ornithologické tabulky.

Klůz, Zdeněk
Ústav pro ochranu rostlin Výzkumných ústavů zemědělských, 1943. 72 s.