Ornamentika : nástin vývoje ornamentu ve výtvarném umění.

Kopa, Jaroslav
I.L. Kober, 1936. 136 s.