Organizační architektura.

Malý, Milan; Dědina, Jiří
1. vyd. Victoria Publishing, 1996. 170 s.
Edice: Manager - podnikatel