Organizace socialistických zemědělských závodů.

Crkva, F
2. přeprac. vyd. SZN, 1962. 342 s., 3 příl