Organizace a řízení výroby : učebnice pro Vys. školu ekon.

Líbal, Vladimír
6., přeprac. vyd. SNTL, 1983. 559 s.