Organizace a řízení výroby : Vysokošk. učebnice.

Líbal, Vladimír
3., nezm. vyd. SNTL, 1976. 488, [2] s.
Edice: Řada ekon. literatury