Organizace a řízení obrany ČSSR : Určeno pro posl. fak. pedagog.

Švancer, Milan; Matyášek, Jiří
1. vyd. Univerzita J.E. Purkyně, 1989. 203 s.