Organisační a podpůrný řád Jednoty dělníků v hornictví se sídlem v Praze.

Jednota dělníků v hornictví, 1940. 16 s.