Organisace obchodu.

Heyd, Oskar Ferdinand
Druhé vydání přepracované a doplněné. J. Jiránek, 1946. 254-[I] s.