Organická chemie pro mediky.

Kácl, Karel
1. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, 1959. 386 s.