Organická chemie : Učební text pro přípravu dělníků ve školách dělnických povolání : Učeb. obory skupiny chemie.

Kucler, Rudolf
3., upr. vyd. SNTL, 1970. 93, [2] s.
Edice: Knižnice dělníka v chem. průmyslu