Organická chemie : Určeno posluchačům a absolventům odb. škol a jedenáctiletek a vysokošk. studentům.

Ernest, Ivan
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, . 422, [2] s.
Edice: Polytechnická knižnice. Ř. 2, Příručky ; Sv. 12., 13