Organická chemie pro pedagogické fakulty.

Doubrava, Jaroslav; Lipthay, Tibor; Buchar, Eugen
Vyd. 2., upr. Státní pedagogické nakladatelství, . 370 s.
Edice: Učebnice pro vysoké školy