Oratio panegyrica de Boemiae reviviscentia : Řeč oslavující ožití Čech.

Rosacius z Karlsperka, Adam
1. vyd. OIKOYMENH, 2000. 255 s.
Edice: Fontes Latini Bohemorum ; sv. 5