Optimalizace materiálového zajištění výrobní sféry.

Špaček, Jindřich; Linc, Josef; Macháček, Miroslav
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1988. 90 s.