Optimalizace chemických reaktorů : Metoda dynamického programování : Určeno [též] stud. vys. škol chemickotechnologických.

Aris, Rutherford
1. vyd. SNTL, 1966. 178 s.
Edice: Metody a pochody chem. technologie ; Sv. 16