Optika a optické prístroje.

Hajda, Jaromír
1. vyd. Slovenské vydavatel'stvo technickej literatúry, 1956. 506 s.