Optickomechanické přístroje : učeb. text pro studující oboru přesné mechaniky a optiky a poznatky zajímající i širokou veřejnost.

Fiala, Josef
2., upr. a dopl. vyd. SNTL, 1965. 118 s.
Edice: Kurs techn. znalostí. Příruční učeb. texty ; sv. 93