Opravy, zkoušení a seřizování motorových vozidel.

Bernard, Ivo
2., přeprac. a dopln. SNTL, 1966. 377, [1] s.
Edice: Řada strojír. literatury. Údržba, opravy