Opravy automobilů Škoda Favorit, Forman, Pick-up : diagnostika závad, montážní postupy oprav, seřizovací hodnoty.

Mach, Jiří R
2., přeprac. vyd. Grada, 2001. 141 s., 10 přeložených l. příl