Opravárenství a diagnostika II : pro 2. ročník UO Automechanik.

Pošta, Josef
2., aktualiz. vyd. Informatorium, 2008. 186 s.