Oplocení pozemků.

Měšťan, Radomír
2., upravené vyd. SNTL, 1989. 203 s.