Opíjení rohlíkem, aneb, Zlaté oči.

Kuncová, Libuše
Vyd. 1. Repronis, 2006. 151 s.