Operační systémy : vysokošk. učebnice pro přírodověd. fakulty a fakultu matematicko-fyz.

Madnick, Stuart E; Donovan, John J
2., rev. vyd. SNTL, 1983. 589 s.
Edice: Knižnice výpočetní techniky