Operační systémy JSEP [jednotná soustava elektronických počítačů].

Navrátil, Vladimír; Sokol, Jan; Žák, Václav
2., dopln. vyd. SNTL, . 261 s.