Operace bez narkózy : sebevydání Kristu, sebevydání v manželství, sebevydání v církvi.

Dohnal, Jiří
Křesťanská misijní společnost, 1997. 119 s.