Opera Národního divadla v období Otakara Ostrčila. 1. díl, Od Karla Kovařovice k Otakaru Ostrčilovi 1918-1920.

Pala, František
Divadelní ústav, 1962. 275, [2] s.