Opera na Slovensku. 1, [Vznik opery a jej reformy].

Hoza, Štefan
1. vyd. Vydavateľstvo Osveta, 1953. 333 s., [64] s. obr. příl